• Sun Jan 20, 2019

Gurudwara Sahib Bebe Nanki Ji, Sultanpur Lodhi

Special Program

Eye Camp                                                         :     20 March (Every Year)

Birthday of Bebe Nanki Ji                             :     1 April - 4 April (Every Year)

Eye Camp                                                         :     05 November (Every Year)

Baisakhi                                                           :     According to Nanakshahi Calendar

Shahidi Divas of Sh. Guru Arjun Dev Ji     :     According to Nanakshahi Calendar

Birthday of Sh. Guru Nanak Dev Ji            :     According to Nanakshahi Calendar